Monday, 20/09/2021 - 02:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quỳnh Sơn

Thời Khóa Biểu Trường THCS Quỳnh Sơn

Từ ngày 27/08/2018

 

 

TH
TIẾT

6A

(Hà(TT))

6B

(V.Tuyến)

6C

(Chuyên)

7A

(Huệ)

7B

(T.Thơm)

8A

(Tâm)

8B

(Tuyết)

8C

(Vân)

9A

(Thủy)

9B

(Hòa)

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

TD - Long

Lý - Chuyên

Tin - Vân

Toán - Huệ

Sử - Ngọc

Địa - Khánh

T.Anh - Tr.Tuyến

Văn - Độ

Toán - Thủy

Hoá - Hợp

3

Sử - Ngọc

CNghệ - V.Tuyến

GD - Lệ

T.Anh - Tr.Tuyến

Lý - Hợp

CNghệ - Vinh

TD - Long

Sinh - Dũng

Văn - Hòa

Toán - Thủy

4

Địa - Tuyết

GD - Lệ

Văn - T.Thơm

Hoạ - Vinh

Sinh - Huấn

Toán - Khương

Toán - Hà(TT)

Toán - Vân

Sử - Ngọc

Văn - Hòa

5

 

 

 

 

 

T.Anh - Tr.Tuyến

Tc Toán - Hà(TT)

Hoạ - Vinh

HN-T1-V.Tuyến

HN-T2-V.Tuyến

3

1

Văn - Độ

Sinh - Khánh

TD - Long

Văn - T.Thơm

T.Anh - Tr.Tuyến

Văn - Tâm

Hoá - Hợp

Toán - Vân

Địa - Tuyết

Toán - Thủy

2

TD - Long

Văn - Độ

Văn - T.Thơm

Sinh - V.Thơm

Địa - Khánh

Văn - Tâm

CNghệ - Vinh

Tc Toán - Vân

Toán - Thủy

Sử - Ngọc

3

Sinh - Khánh

Văn - Độ

Văn - T.Thơm

Tin - Trung

TD - Huấn

Toán - Khương

Sử - Ngọc

T.Anh - Tr.Tuyến

TD - Hậu

Lý - Chuyên

4

Toán - Hà(TT)

Toán - V.Tuyến

Toán - Vân

T.Anh - Tr.Tuyến

Tin - Trung

CNghệ - Vinh

Văn - Tâm

Hoá - Hợp

Lý - Chuyên

TD - Hậu

5

CNghệ - Hà(TT)

Tin - Khương

Hoạ - Huấn

CNghệ - Vân

Sử - Ngọc

Lý - Chuyên

T.Anh - Tr.Tuyến

CNghệ - Vinh

Hoá - Hợp

CNghệ - V.Tuyến

4

1

CNghệ - Hà(TT)

Địa - Tuyết

T.Anh - Lan

Địa - Khánh

CNghệ - Vân

Sinh - Dũng

Văn - Tâm

T.Anh - Tr.Tuyến

TD - Hậu

Văn - Hòa

2

Toán - Hà(TT)

Sử - Ngọc

Văn - T.Thơm

A.Nhạc - Dội

Toán - Huệ

T.Anh - Tr.Tuyến

Hoạ - Vinh

Địa - Khánh

Lý - Chuyên

Địa - Tuyết

3

Tin - Khương

T.Anh - Lan

Toán - Vân

Toán - Huệ

Văn - T.Thơm

Hoạ - Vinh

Sinh - Dũng

Sử - Ngọc

Văn - Hòa

TD - Hậu

4

T.Anh - Lan

Tin - Khương

Sinh - Khánh

Văn - T.Thơm

A.Nhạc - Dội

Văn - Tâm

Sử - Ngọc

Lý - Chuyên

Văn - Hòa

Tc Toán - Thủy

5

 

 

 

T.Anh - Tr.Tuyến

Địa - Khánh

Sử - Ngọc

Tc Văn - Tâm

CNghệ - Vinh

GD - Lệ

Lý - Chuyên

5

1

Toán - Hà(TT)

Toán - V.Tuyến

T.Anh - Lan

TD - Hậu

Toán - Huệ

TD - Long

Lý - Chuyên

Hoá - Hợp

Toán - Thủy

Địa - Tuyết

2

Tin - Khương

T.Anh - Lan

Địa - Tuyết

Sinh - V.Thơm

T.Anh - Tr.Tuyến

Sử - Ngọc

TD - Long

Văn - Độ

Văn - Hòa

Toán - Thủy

3

GD - Lệ

CNghệ - V.Tuyến

Lý - Chuyên

Tin - Trung

TD - Huấn

Hoá - Hợp

Toán - Hà(TT)

A.Nhạc - Dội

T.Anh - Lan

Sinh - Dũng

4

T.Anh - Lan

Văn - Độ

CNghệ - Chuyên

Sử - Ngọc

Tin - Trung

Toán - Khương

T.Anh - Tr.Tuyến

GD - Lệ

Tc Toán - Thủy

Hoạ - Vinh

5

 

 

 

 

 

T.Anh - Tr.Tuyến

CNghệ - Vinh

Sử - Ngọc

Sinh - Dũng

GD - Lệ

6

1

T.Anh - Lan

Văn - Độ

TD - Long

Lý - Hợp

Văn - T.Thơm

A.Nhạc - Dội

Toán - Hà(TT)

Toán - Vân

Văn - Hòa

Sinh - Dũng

2

Toán - Hà(TT)

TD - Long

T.Anh - Lan

Toán - Huệ

Văn - T.Thơm

Hoá - Hợp

GD - Lệ

Văn - Độ

Sinh - Dũng

Văn - Hòa

3

Văn - Độ

Toán - V.Tuyến

Toán - Vân

Văn - T.Thơm

GD - Lệ

Văn - Tâm

A.Nhạc - Dội

TD - Long

Tc Văn - Hòa

Hoá - Hợp

4

Sinh - Khánh

Hoạ - Huấn

A.Nhạc - Dội

Văn - T.Thơm

Toán - Huệ

TD - Long

Sinh - Dũng

Tc Văn - Độ

T.Anh - Lan

Tc Văn - Hòa

5

A.Nhạc - Dội

Sinh - Khánh

Tin - Vân

GD - Lệ

Sinh - Huấn

Tc Văn - Tâm

Hoá - Hợp

Sinh - Dũng

CNghệ - V.Tuyến

T.Anh - Lan

7

1

Hoạ - Huấn

TD - Long

Toán - Vân

TD - Hậu

Văn - T.Thơm

Toán - Khương

Văn - Tâm

Văn - Độ

Địa - Tuyết

T.Anh - Lan

2

Lý - Chuyên

T.Anh - Lan

Sử - Ngọc

Địa - Khánh

T.Anh - Tr.Tuyến

Tc Toán - Khương

Văn - Tâm

Toán - Vân

Hoạ - Vinh

Văn - Hòa

3

Văn - Độ

A.Nhạc - Dội

CNghệ - Chuyên

Sử - Ngọc

Toán - Huệ

Sinh - Dũng

Địa - Tuyết

TD - Long

Toán - Thủy

Văn - Hòa

4

Văn - Độ

Toán - V.Tuyến

Sinh - Khánh

Toán - Huệ

Hoạ - Vinh

GD - Lệ

Toán - Hà(TT)

T.Anh - Tr.Tuyến

Hoá - Hợp

Toán - Thủy

5

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 54
Năm 2021 : 853