Monday, 20/09/2021 - 03:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Quỳnh Sơn

Thời khóa biểu số 10

Từ ngày 14/01/2019

 

TH
TIẾT

6A

(Vân)

6B

(Hợp)

6C

(Chuyên)

7A

(Huệ)

7B

(T.Thơm)

8A

(Tâm)

8B

(Tuyết)

8C

(Hường)

9A

(Thủy)

9B

(Hòa)

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Hoạ - Huấn

Văn - Độ

Toán - Vân

Toán - Huệ

Địa - Khánh

T.Anh - Tr.Tuyến

TD - Long

Toán - Khương

Địa - Tuyết

Toán - Thủy

3

T.Anh - Lan

A.Nhạc - Dội

Văn - T.Thơm

T.Anh - Tr.Tuyến

Sử - Ngọc

Toán - Khương

Hoá - Hường

TD - Long

Văn - Hòa

Lý - Chuyên

4

Toán - Vân

Sử - Ngọc

Văn - T.Thơm

Hoạ - Huấn

Lý - Chuyên

TD - Long

Sinh - Dũng

GD - Lệ

Toán - Thủy

Địa - Tuyết

5

 

 

 

 

 

Sinh - Dũng

GD - Lệ

CNghệ - Chuyên

A.Nhạc - Dội

T.Anh - Lan

3

1

Văn - Độ

T.Anh - Lan

Toán - Vân

Địa - Khánh

Văn - T.Thơm

Hoạ - Huấn

CNghệ - Chuyên

Địa - Tuyết

Toán - Thủy

TD - Hậu

2

Văn - Độ

Tin - Khương

Sinh - Khánh

Sinh - V.Thơm

TD - Long

Hoá - Hường

Văn - Tâm

T.Anh - Tr.Tuyến

Tc Toán - Thủy

Lý - Chuyên

3

T.Anh - Lan

Toán - Vân

Địa - Tuyết

T.Anh - Tr.Tuyến

Tin - Thủy

Văn - Tâm

Toán - Trung

TD - Long

TD - Hậu

Hoá - Hường

4

Toán - Vân

TD - Long

Sử - Ngọc

TD - Hậu

T.Anh - Tr.Tuyến

Văn - Tâm

Lý - Hợp

Toán - Khương

T.Anh - Lan

Tc Toán - Thủy

5

Địa - Tuyết

 

Tin - Khương

Sử - Ngọc

CNghệ - Huấn

 

T.Anh - Tr.Tuyến

 

Hoá - Hường

CNghệ - Hợp

4

1

TD - Long

Toán - Vân

Văn - T.Thơm

Tin - Thủy

Toán - Huệ

Toán - Khương

T.Anh - Tr.Tuyến

Địa - Tuyết

Văn - Hòa

TD - Hậu

2

Toán - Vân

T.Anh - Lan

TD - Long

Văn - T.Thơm

GD - Lệ

T.Anh - Tr.Tuyến

Sử - Ngọc

A.Nhạc - Dội

TC-Văn - Hòa

Toán - Thủy

3

Tin - Khương

GD - Lệ

T.Anh - Lan

Toán - Huệ

Sinh - Dũng

Địa - Tuyết

Toán - Trung

Hoá - Hường

TD - Hậu

Văn - Hòa

4

GD - Lệ

Tin - Khương

Toán - Vân

A.Nhạc - Dội

Văn - T.Thơm

TC Hóa - Hường

Văn - Tâm

T.Anh - Tr.Tuyến

Sử - Ngọc

T.Anh - Lan

5

 

 

 

CNghệ - Huệ

A.Nhạc - Dội

GD - Lệ

Tc Văn - Tâm

Sinh - Dũng

Hoá - Hường

Sử - Ngọc

5

1

CNghệ - Hợp

Văn - Độ

T.Anh - Lan

TD - Hậu

Tin - Thủy

A.Nhạc - Dội

Toán - Trung

Sinh - Dũng

Lý - Chuyên

Tc Văn - Hòa

2

Tin - Khương

Văn - Độ

TD - Long

Sinh - V.Thơm

Sử - Ngọc

Sinh - Dũng

TC Hóa - Hường

Lý - Hợp

Toán - Thủy

T.Anh - Lan

3

Lý - Hợp

Địa - Tuyết

Hoạ - Huấn

Địa - Khánh

Toán - Huệ

Toán - Khương

Sinh - Dũng

Văn - Độ

T.Anh - Lan

Toán - Thủy

4

Sinh - Khánh

T.Anh - Lan

GD - Lệ

Tin - Thủy

TD - Long

Hoá - Hường

Địa - Tuyết

Toán - Khương

Sử - Ngọc

Văn - Hòa

5

Sử - Ngọc

Sinh - Khánh

 

CNghệ - Huệ

Hoạ - Huấn

Địa - Tuyết

A.Nhạc - Dội

Tc Văn - Độ

GD - Lệ

Hoá - Hường

6

1

A.Nhạc - Dội

Toán - Vân

Văn - T.Thơm

Sử - Ngọc

Toán - Huệ

Lý - Hợp

T.Anh - Tr.Tuyến

Hoạ - Huấn

Văn - Hòa

Sinh - Dũng

2

Toán - Vân

Lý - Hợp

T.Anh - Lan

Toán - Huệ

T.Anh - Tr.Tuyến

Sử - Ngọc

Hoạ - Huấn

Văn - Độ

Văn - Hòa

GD - Lệ

3

T.Anh - Lan

CNghệ - Hợp

Toán - Vân

Văn - T.Thơm

Sinh - Dũng

T.Anh - Tr.Tuyến

Văn - Tâm

Văn - Độ

Lý - Chuyên

Sử - Ngọc

4

Sinh - Khánh

Văn - Độ

A.Nhạc - Dội

Văn - T.Thơm

CNghệ - Huấn

CNghệ - Chuyên

Văn - Tâm

T.Anh - Tr.Tuyến

Sinh - Dũng

Văn - Hòa

5

 

Hoạ - Huấn

CNghệ - Chuyên

GD - Lệ

Địa - Khánh

Tc Văn - Tâm

 

Sử - Ngọc

T.Anh - Lan

A.Nhạc - Dội

7

1

Văn - Độ

Toán - Vân

Sinh - Khánh

Văn - T.Thơm

Toán - Huệ

TD - Long

Toán - Trung

Hoá - Hường

CNghệ - Hợp

Toán - Thủy

2

Văn - Độ

Sinh - Khánh

Lý - Chuyên

T.Anh - Tr.Tuyến

Văn - T.Thơm

Toán - Khương

TD - Long

TC Hóa - Hường

Văn - Hòa

Sinh - Dũng

3

CNghệ - Hợp

TD - Long

Tin - Khương

Lý - Chuyên

Văn - T.Thơm

Văn - Tâm

Địa - Tuyết

Văn - Độ

Toán - Thủy

Văn - Hòa

4

TD - Long

CNghệ - Hợp

CNghệ - Chuyên

Toán - Huệ

T.Anh - Tr.Tuyến

Văn - Tâm

Hoá - Hường

Toán - Khương

Sinh - Dũng

Văn - Hòa

5

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

SH Đội

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 54
Năm 2021 : 853